Privacy verklaring

Fysx Fysiotherapie
Azielaan 662
3526SW
Utrecht
+31615696921

Hanz van de Pol is de Functionaris Gegevensbescherming van fysx ik ben te bereiken via hanz at fysx punt nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
fysx verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
fysx verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gezondheid
- burgerservicenummer (BSN)

fysx verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- fysx verwerkt ook persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

fysx bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens en (para)medisch dossier 15 jaar Wettelijke reden.

Delen van persoonsgegevens met derden
fysx deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Derden zijn :
Verzekaars - adres gegevens, geboortedatum, BSN en behandeldata.
Qualizorg - tbv verplicht, vanuit de verzekeraar, klanttevredenheidsonderzoek, emailadres.

fysx gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door fysx en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hanz@fysx.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
fysx neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op of via hanz at fysx punt nl